نکته های ان ال پی

نکته های ان ال پی – خاطره های بد را فراموش کنیم

اولین کشف بزرگ و در واقع مهم ترین کاری که ان ال پی (NLP) کرد، کمرنگ کردن تصویرهای ذهنی است . باید پذیرفت که شخصیت ما چیزی غیر از انبوهی از تصویرهای ذهنی نیست . آنچه آموخته ایم ، هر نوع مهارتی که کسب کرده ایم ، و همه ی تجربه های ما به صورت تصویرهایی در ذهن ما بایگانی شده اند.

این تصویرها از بسیاری جهات به ما کمک می کنند. بدون این تصویرها تقریبا هیچ می شویم . اگر این تصویرهای ذهنی نباشد احتمالا با گیاه فرق چندانی نخواهیم داشت. اما از سوی دیگر برخی از این تصویرها نیز ممکن است مزاحم زندگی ما شوند. در اوایل دهه ی 1970 که اصول اولیه ی ان ال پی کشف شد، به منظور تغییر کیفیت های فرعی تصاویر ذهنی به کار گرفته شد. پس از اینکه مشخص شد که با این شیوه می توان خاطره ها (یا همان تصاویر ذهنی) را دستکاری کرد ، از آن برای کمرنگ کردن یا فراموشی نسبی خاطره های بد استفاده شد. بعدها برای رفع فوبیا (ترس) ، ترک عادتها و رفع وسواس ها از ان ال پی استفاده کردند. این جریان هنوز هم ادامه دارد و هر روز تکنیک های تازه ای برای رفع مشکلات کهنه کشف و ارائه می شود.

ان ال پی

(بیشتر…)