لذت زندگی

1 – خوشبین باشید
2- دید وسیعی داشته باشید
3- سپاسگذار باشید

زندگی

(بیشتر…)

Advertisements